Madera dodaje 18 nowych przypadków i 16 odzyskanych